Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały budżetowe, sprawozdania z wykonania budżetu

ROK 2022

PDFUchwała nr LIX/368/2021 w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFInformacja obejmująca wykonanie budżetu Gminy Rudziniec w roku budżetowym 2021.pdf

PDFInformacja obejmująca wykonanie budżetu Gminy Rudziniec w I kwartale roku budżetowego 2021, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki.pdf

PDFInformacja obejmująca wykonanie budżetu Gminy Rudziniec w II kwartale roku budżetowego 2021, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki.pdf


PDFZarządzenie nr 56/2022 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rudziniec, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, informacji o stanie mienia Gminy Rudziniec za 2021 rok oraz informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku na którym gromadzone są środki z funduszu Przeciwdziałania COVID – 19

PDFZarządzenie nr 84/2022 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 56/2022 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rudziniec, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, informacji o stanie mienia Gminy Rudziniec za 2021 rok oraz informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku, na którym gromadzone są środki z funduszu Przeciwdziałania COVID – 19

Wersja XML