Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
656693106054779568075388483122710000
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000020191111775
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 8862
 2. Nabory na stanowiska w Urzędzie Gminy
  Wyświetleń: 2019
 3. Przetargi na nieruchomości
  Wyświetleń: 1777
 4. Zamówienia publiczne do 130 000 zł
  Wyświetleń: 1722
 5. Zamówienia publiczne powyżej 130 000 zł
  Wyświetleń: 1721
 6. Nabory na stanowiska w innych jednostkach
  Wyświetleń: 1405
 7. Wykazy nieruchomości
  Wyświetleń: 1372
 8. Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi
  Wyświetleń: 1367
 9. Podstawowe dane organizacyjne Urzędu
  Wyświetleń: 1016
 10. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 780
 11. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 728
 12. Zarządzenia - rok 2022
  Wyświetleń: 713
 13. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 644
 14. Zawiadomienia o posiedzeniach Rady Gminy Rudziniec
  Wyświetleń: 610
 15. Podatki
  Wyświetleń: 603
 16. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 595
 17. Akty prawa miejscowego
  Wyświetleń: 577
 18. Raport o stanie Gminy
  Wyświetleń: 576
 19. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 568
 20. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - księgowa w Centrum Usług Wspólnych w Rudzińcu
  Wyświetleń: 507
 21. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 504
 22. Uchwały Rady Gminy - rok 2022
  Wyświetleń: 489
 23. Transmisje na żywo oraz nagrania z obrad
  Wyświetleń: 486
 24. Projekty Uchwał Rady Gminy Rudziniec
  Wyświetleń: 473
 25. Radni Gminy Rudziniec
  Wyświetleń: 445
 26. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 440
 27. Wybory
  Wyświetleń: 426
 28. Oświadczenia Majątkowe Radnych Gminy Rudziniec
  Wyświetleń: 403
 29. Dostępność
  Wyświetleń: 396
 30. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. wymiaru i kontroli podatkowej
  Wyświetleń: 394
 31. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 392
 32. Plan zamówień publicznych
  Wyświetleń: 383
 33. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. rozliczeń podatku VAT
  Wyświetleń: 366
 34. Nabory na stanowiska
  Wyświetleń: 365
 35. Oświadczenia majątkowe złożone w 2022 roku
  Wyświetleń: 365
 36. Protokoły z posiedzeń komisji Rady Gminy
  Wyświetleń: 363
 37. Statut gminy
  Wyświetleń: 363
 38. Protokoły z prac Rady Gminy Rudziniec
  Wyświetleń: 352
 39. Zmiana granic sołectw
  Wyświetleń: 348
 40. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 346
 41. Protokoły kontroli
  Wyświetleń: 343
 42. Składy Komisji Rady Gminy
  Wyświetleń: 338
 43. Kąpieliska
  Wyświetleń: 332
 44. Uchwały budżetowe, sprawozdania z wykonania budżetu
  Wyświetleń: 318
 45. Rejestr petycji
  Wyświetleń: 317
 46. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Starszy Referent ds. gospodarki mieszkaniowej w Zakładzie Budżetowym w Rudzińcu
  Wyświetleń: 303
 47. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 303
 48. Zagospodarowanie Przestrzenne
  Wyświetleń: 302
 49. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 299
 50. Imienne wykazy głosowań radnych
  Wyświetleń: 295
 51. Projekty uchwał budżetowych
  Wyświetleń: 293
 52. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 291
 53. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 291
 54. Klauzule Informacyjne
  Wyświetleń: 283
 55. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - księgowa w Centrum Usług Wspólnych w Rudzińcu
  Wyświetleń: 280
 56. Petycje - informacje ogólne
  Wyświetleń: 279
 57. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 279
 58. Dług publiczny
  Wyświetleń: 277
 59. Strategia Rozwoju Gminy Rudziniec na lata 2016-2022
  Wyświetleń: 267
 60. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla operacji pn.: ,,Budowa centrum przesiadkowego typu Park&Ride oraz Bike&Ride przy Dworcu PKP w Rudzińcu
  Wyświetleń: 264
 61. Regulamin pracy Urzędu Gminy Rudziniec
  Wyświetleń: 252
 62. Pobierz programy
  Wyświetleń: 250
 63. Rejestr Instytucji Kultury
  Wyświetleń: 250
 64. Inspektor Ochrony Danych
  Wyświetleń: 249
 65. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. wymiaru i kontroli podatkowej
  Wyświetleń: 246
 66. Majątek podmiotu
  Wyświetleń: 224
 67. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 221
 68. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 212
 69. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. wymiaru i kontroli podatkowej
  Wyświetleń: 210
 70. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - główny specjalista ds. rozliczeń podatku VAT
  Wyświetleń: 208
 71. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 206
 72. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. rozliczeń podatku VAT
  Wyświetleń: 201
 73. Praca na zastępstwo - główny księgowy
  Wyświetleń: 201
 74. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 198
 75. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
  Wyświetleń: 192
 76. Zamówienia publiczne opublikowane do dnia 31.12.2021 r
  Wyświetleń: 187
 77. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. wymiaru i kontroli podatkowej
  Wyświetleń: 176
 78. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - główny specjalista ds. rozliczeń podatku VAT
  Wyświetleń: 172
 79. Zarządzenie nr 8/2022 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 17.01.2022r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Rudziniec, położonych w Bycinie, Łanach i w Rudzińcu, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na cele rolne
  Wyświetleń: 162
 80. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 158
 81. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. rozliczeń podatku VAT
  Wyświetleń: 147
 82. Poprawa efektywności energetycznej użyteczności publicznej w Rudzińcu przy ul. Opolskiej 8
  Wyświetleń: 146
 83. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. rozliczeń podatku VAT
  Wyświetleń: 145
 84. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rudziniec
  Wyświetleń: 145
 85. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
  Wyświetleń: 133
 86. Zarządzenie nr 41/2022 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Bycinie przy ul. Zamkowej 18.
  Wyświetleń: 125
 87. Publicznie dostępny wykaz danych
  Wyświetleń: 120
 88. Informacja o wynikach pierwszych przetargów ustnych na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych w miejscowościach Bycina, Łany i Rudziniec
  Wyświetleń: 108
 89. Zarządzenie Nr 45/2022 w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na wydzierżawienie nieruchomości rolnych, położonych w miejscowościach Bycina, Łany i Rudziniec
  Wyświetleń: 106
 90. Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 105
 91. Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej dróg gminnych i wewnętrznych
  Wyświetleń: 104
 92. Zawiadomienie o LXII Sesji Rady Gminy Rudziniec, która odbędzie się w dniu 20 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 101
 93. Konsultacje społeczne projektu uchwały z dnia 18 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 95
 94. Konsultacje społeczne projektu uchwały z dnia 3 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 91
 95. Konsultacje społeczne projektu uchwały z dnia 13 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 90
 96. Wykonanie wycinki drzew i krzewów dla operacji pn.: ,,Budowa centrum przesiadkowego typu Park&Ride oraz Bike&Ride przy Dworcu PKP w Rudzińcu
  Wyświetleń: 90
 97. Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Bycinie przy ul. Zamkowej 18
  Wyświetleń: 87
 98. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Rudziniec, które odbędzie się w dniu 17 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 79
 99. Projekt uchwały Rady Gminy Rudziniec w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Rudziniec oraz sezonu kąpielowego w roku 2022
  Wyświetleń: 77
 100. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 75
 101. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa, które odbędzie się w dniu 10 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 73
 102. Oświadczenia majątkowe złożone w 2022 roku
  Wyświetleń: 71
 103. Podstawowa kwota dotacji na 2022 rok udzielana dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
  Wyświetleń: 71
 104. Zawiadomienie o LXIII Sesji Rady Gminy Rudziniec, która odbędzie się w dniu 10 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 71
 105. Utwardzenie nawierzchni placu targowego przy ul. Bocznej w Pławniowicach
  Wyświetleń: 68
 106. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Rudziniec, które odbędzie się w dniu 8 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 66
 107. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Główna Księgowa/Główny Księgowy w Zakładzie Budżetowym w Rudzińcu
  Wyświetleń: 57
 108. Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Poniszowicach, przy ul. Gliwickiej 67
  Wyświetleń: 56
 109. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa, które odbędzie się w dniu 10 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 46
 110. Konsultacje społeczne projektu uchwały z dnia 22 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 45
 111. Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXV.7840.7.1.2022
  Wyświetleń: 45
 112. Zawiadomienie o LXVI Sesji Rady Gminy Rudziniec, która odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 44
 113. Informacja o wyniku czwartego przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Poniszowicach, przy ul. Gliwickiej 67
  Wyświetleń: 43
 114. Konsultacje społeczne projektów uchwał z dnia 3 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 43
 115. Zawiadomienie o LXIV Sesji Rady Gminy Rudziniec, która odbędzie się w dniu 10 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 43
 116. Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Bycinie
  Wyświetleń: 42
 117. Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sprawa nr IFXIII.747.19.2021
  Wyświetleń: 42
 118. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 41
 119. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy, które odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 40
 120. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zalewni w Gliwicach
  Wyświetleń: 38
 121. Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach
  Wyświetleń: 37
 122. Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Rudziniec w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Rudziniec oraz sezonu kąpielowego w roku 2022
  Wyświetleń: 37
 123. Zawiadomienie o LXV Sesji Rady Gminy Rudziniec, która odbędzie się w dniu 29 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 36
 124. Zarządzenie nr 10/2022 Dyrektora Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu z dnia 29.04.2022r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 34
 125. Zarządzenie nr 223/2022 w sprawie ogłoszenia piątego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Poniszowicach przy ul. Gliwickiej 67
  Wyświetleń: 34
 126. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu, które odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 34
 127. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Rudziniec, które odbędzie się w dniu 28 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 34
 128. Informacja o realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert – "Turniej półfinałowy o 2 ligę mężczyzn (siatkówka)"
  Wyświetleń: 33
 129. Informacja o realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert - „Siatkówkowe Przedszkolaki 2022”
  Wyświetleń: 32
 130. Informacja w sprawie dotacji z budźetu powiatu spółkom wodnym w 2022 roku na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/285/2018 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmienionej Uchwałą Nr XXVI/213/2021 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 25 marca 2021 r. oraz Uchwały Nr XXXIV/271/2021 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 16 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 32
 131. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Rudziniec, które odbędzie się w dniu 8 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 32
 132. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa, które odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 31
 133. Zawiadomienie o LXVII Sesji Rady Gminy Rudziniec, która odbędzie się w dniu 19 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 30
 134. Zawiadomienie o LXVIII Sesji Rady Gminy Rudziniec, która odbędzie się w dniu 2 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 30
 135. Zarządzenie nr 231/2022 w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na wydzierżawienie nieruchomości rolnych, położonych w miejscowości Chechło
  Wyświetleń: 28
 136. Ulgi, odroczenia, umorzenia, rozłożenia spłaty na raty
  Wyświetleń: 27
 137. Zarządzenie nr 177/2022 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości o charakterze nierolniczym, jako grunt zielony, położonej w miejscowości Niewiesze
  Wyświetleń: 27
 138. Zawiadomienie o LXIX Sesji Rady Gminy Rudziniec, która odbędzie się w dniu 23 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 27
 139. Informacja o realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert - Między nami kobietami
  Wyświetleń: 26
 140. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy, które odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 26
 141. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Rudziniec, które odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 26
 142. Decyzja GL.ZUZ.1.4210.542.2021.LZ
  Wyświetleń: 25
 143. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Rudziniec, które odbędzie się w dniu 31 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 24
 144. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2021 roku udzielono pomocy publicznej
  Wyświetleń: 23
 145. Zarządzenie nr 147/2022 z dnia 31.05.2022r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rudziniec, położonej w miejscowości Niewiesze, przeznaczonej do oddania w dzierżawę jako grunt zielony o charakterze nierolniczym
  Wyświetleń: 22
 146. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Rudziniec, które odbędzie się w dniu 21 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 21
 147. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa, które odbędzie się w dniu 25 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 20
 148. Zawiadomienie o LXXI Sesji Rady Gminy Rudziniec, która odbędzie się w dniu 14 lipca 2022 r.
  Wyświetleń: 18
 149. Konsultacje społeczne projektu uchwały z dnia 15 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 17
 150. Zawiadomienie o LXXII Sesji Rady Gminy Rudziniec, która odbędzie się w dniu 28 lipca 2022 r.
  Wyświetleń: 17
 151. Zarządzenie nr 194/2022 w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Rudziniec, położonych w miejscowości Chechło, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na cele rolne
  Wyświetleń: 16
 152. Konsultacje społeczne projektów uchwał z dnia 27 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 15
 153. Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach
  Wyświetleń: 15
 154. Informacja o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości o charakterze nierolniczym, jako grunt zielony, położonej w miejscowości Niewiesze.
  Wyświetleń: 14
 155. Konsultacje społeczne projektu uchwały z dnia 7 lipca 2022 r.
  Wyświetleń: 14
 156. Zawiadomienie o LXX Sesji Rady Gminy Rudziniec, która odbędzie się w dniu 28 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 14
 157. Informacja o realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert - „Warsztaty modelarskie Poznaj Modele”
  Wyświetleń: 13
 158. Informacja ogólna o ochronie danych osobowych zbieranych przez Urząd Gminy Rudziniec
  Wyświetleń: 13
 159. Zarządzenie nr 246/2022 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 28 lipca 2022r. w sprawie wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w miejscowości Rudziniec przy ulicy Szkolnej
  Wyświetleń: 13
 160. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 13
 161. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Rudziniec, które odbędzie się w dniu 12 lipca 2022 r.
  Wyświetleń: 13
 162. Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXV.7840.7.1.2022
  Wyświetleń: 12
 163. Sprawozdanie z realizacji „Program współpracy Gminy Rudziniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) na rok 2021”
  Wyświetleń: 12
 164. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rudziniec
  Wyświetleń: 12
 165. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Rudziniec, które odbędzie się w dniu 17 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 12
 166. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu, które odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 11
 167. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 11
 168. Informacja o realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert „Piknik rodzinno-sportowy z okazji 75 lat klubu LKS Młodość Rudno”
  Wyświetleń: 10
 169. Konsultacje społeczne projektów uchwał z dnia 25 lipca 2022 r.
  Wyświetleń: 10
 170. Podstawowa kwota dotacji udzielana dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz informacja o wskazniku zwiększjacym
  Wyświetleń: 10
 171. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Rudziniec, które odbędzie się w dniu 28 lipca 2022 r.
  Wyświetleń: 10
 172. Zarządzenie nr 193/2022 w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Rudziniec, położonych w miejscowości Łany, przeznaczonych do oddania w dzierżawę celem utworzenia miejsca postojowego dla przyczep samochodowych.
  Wyświetleń: 9
 173. Informacja o realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert - „Koncert w ramach Pałacowego Lata Muzycznego”
  Wyświetleń: 8
 174. Informacja o wyjezdzie dzieci z klasy trzeciej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Pławniowicach na „zielone szkoły”
  Wyświetleń: 8
 175. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 8
 176. Informacja o realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert - „Otwarte Mistrzostwa Śląska w siatkówce plażowej 2022”
  Wyświetleń: 7
 177. Informacja o realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert „Propagowanie i podtrzymywanie tradycji pożarniczych oraz promocja statutowej działalności jednostki OSP Łany”
  Wyświetleń: 7
 178. Informacja o zaktualizowanej podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów
  Wyświetleń: 7
 179. Petycja w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy
  Wyświetleń: 7
 180. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2021 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł
  Wyświetleń: 7
 181. Zarządzenie nr 230/2022 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w miejscowości Łany celem utworzenia miejsca postojowego dla przyczep samochodowych
  Wyświetleń: 6
 182. Informacja o realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert „Turniej Seniorów w Piłce Nożnej o Puchar Wójta Gminy Rudziniec”
  Wyświetleń: 5
 183. Informacja o realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert „Gminny turniej oldbojów o Puchar Wójta Gminy Rudziniec”
  Wyświetleń: 4
 184. Informacja o realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert „Prezentacja gotowości bojowej jednostki OSP Słupsko podczas Festynu Rodzinnego w Słupsku”
  Wyświetleń: 4
 185. Zawiadomienie o LXVII Sesji Rady Gminy Rudziniec, która odbędzie się w dniu 19 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 3
 186. Protokół z posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy z dnia 7 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 2
Wersja XML