Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
65669310605477956807538848316848596097158974319
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000020191111775
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 12730
 2. Przetargi na nieruchomości
  Wyświetleń: 3059
 3. Nabory na stanowiska w Urzędzie Gminy
  Wyświetleń: 2965
 4. Zamówienia publiczne do 130 000 zł
  Wyświetleń: 2855
 5. Zamówienia publiczne powyżej 130 000 zł
  Wyświetleń: 2821
 6. Wykazy nieruchomości
  Wyświetleń: 2747
 7. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 2320
 8. Nabory na stanowiska w innych jednostkach
  Wyświetleń: 1964
 9. Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi
  Wyświetleń: 1932
 10. Podstawowe dane organizacyjne Urzędu
  Wyświetleń: 1434
 11. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 1197
 12. Zarządzenia - rok 2022
  Wyświetleń: 1051
 13. Zawiadomienia o posiedzeniach Rady Gminy Rudziniec
  Wyświetleń: 962
 14. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 903
 15. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 858
 16. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 836
 17. Podatki
  Wyświetleń: 822
 18. Akty prawa miejscowego
  Wyświetleń: 799
 19. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 739
 20. Raport o stanie Gminy
  Wyświetleń: 731
 21. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 721
 22. Transmisje na żywo oraz nagrania z obrad
  Wyświetleń: 721
 23. Uchwały Rady Gminy - rok 2022
  Wyświetleń: 715
 24. Projekty Uchwał Rady Gminy Rudziniec
  Wyświetleń: 688
 25. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - księgowa w Centrum Usług Wspólnych w Rudzińcu
  Wyświetleń: 612
 26. Radni Gminy Rudziniec
  Wyświetleń: 612
 27. Oświadczenia Majątkowe Radnych Gminy Rudziniec
  Wyświetleń: 609
 28. Plan zamówień publicznych
  Wyświetleń: 582
 29. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 576
 30. Nabory na stanowiska
  Wyświetleń: 573
 31. Wybory
  Wyświetleń: 573
 32. Protokoły z posiedzeń komisji Rady Gminy
  Wyświetleń: 568
 33. Dostępność
  Wyświetleń: 561
 34. Oświadczenia majątkowe złożone w 2022 roku
  Wyświetleń: 533
 35. Protokoły kontroli
  Wyświetleń: 523
 36. Statut gminy
  Wyświetleń: 522
 37. Zmiana granic sołectw
  Wyświetleń: 519
 38. Protokoły z prac Rady Gminy Rudziniec
  Wyświetleń: 504
 39. Kąpieliska
  Wyświetleń: 501
 40. Składy Komisji Rady Gminy
  Wyświetleń: 496
 41. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 477
 42. Rejestr petycji
  Wyświetleń: 477
 43. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 470
 44. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. wymiaru i kontroli podatkowej
  Wyświetleń: 467
 45. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 462
 46. Uchwały budżetowe, sprawozdania z wykonania budżetu
  Wyświetleń: 454
 47. Imienne wykazy głosowań radnych
  Wyświetleń: 441
 48. Klauzule Informacyjne
  Wyświetleń: 424
 49. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. rozliczeń podatku VAT
  Wyświetleń: 423
 50. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 420
 51. Projekty uchwał budżetowych
  Wyświetleń: 418
 52. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 408
 53. Petycje - informacje ogólne
  Wyświetleń: 402
 54. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Starszy Referent ds. gospodarki mieszkaniowej w Zakładzie Budżetowym w Rudzińcu
  Wyświetleń: 398
 55. Dług publiczny
  Wyświetleń: 395
 56. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 394
 57. Regulamin pracy Urzędu Gminy Rudziniec
  Wyświetleń: 377
 58. Rejestr Instytucji Kultury
  Wyświetleń: 370
 59. Strategia Rozwoju Gminy Rudziniec na lata 2016-2022
  Wyświetleń: 370
 60. Zagospodarowanie Przestrzenne
  Wyświetleń: 364
 61. Inspektor Ochrony Danych
  Wyświetleń: 363
 62. Pobierz programy
  Wyświetleń: 362
 63. Majątek podmiotu
  Wyświetleń: 357
 64. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 348
 65. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - księgowa w Centrum Usług Wspólnych w Rudzińcu
  Wyświetleń: 339
 66. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla operacji pn.: ,,Budowa centrum przesiadkowego typu Park&Ride oraz Bike&Ride przy Dworcu PKP w Rudzińcu
  Wyświetleń: 328
 67. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 313
 68. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. wymiaru i kontroli podatkowej
  Wyświetleń: 310
 69. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 310
 70. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 297
 71. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - główny specjalista ds. rozliczeń podatku VAT
  Wyświetleń: 282
 72. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - główny specjalista ds. rozliczeń podatku VAT
  Wyświetleń: 269
 73. Praca na zastępstwo - główny księgowy
  Wyświetleń: 268
 74. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. wymiaru i kontroli podatkowej
  Wyświetleń: 264
 75. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
  Wyświetleń: 254
 76. Zamówienia publiczne opublikowane do dnia 31.12.2021 r
  Wyświetleń: 252
 77. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. rozliczeń podatku VAT
  Wyświetleń: 247
 78. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 239
 79. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. wymiaru i kontroli podatkowej
  Wyświetleń: 234
 80. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
  Wyświetleń: 231
 81. Publicznie dostępny wykaz danych
  Wyświetleń: 223
 82. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 221
 83. Poprawa efektywności energetycznej użyteczności publicznej w Rudzińcu przy ul. Opolskiej 8
  Wyświetleń: 211
 84. Zarządzenie nr 8/2022 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 17.01.2022r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Rudziniec, położonych w Bycinie, Łanach i w Rudzińcu, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na cele rolne
  Wyświetleń: 203
 85. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. rozliczeń podatku VAT
  Wyświetleń: 194
 86. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rudziniec
  Wyświetleń: 193
 87. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Główna Księgowa/Główny Księgowy w Zakładzie Budżetowym w Rudzińcu
  Wyświetleń: 186
 88. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. rozliczeń podatku VAT
  Wyświetleń: 182
 89. Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej dróg gminnych i wewnętrznych
  Wyświetleń: 168
 90. Zarządzenie nr 41/2022 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Bycinie przy ul. Zamkowej 18.
  Wyświetleń: 165
 91. Informacja o wynikach pierwszych przetargów ustnych na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych w miejscowościach Bycina, Łany i Rudziniec
  Wyświetleń: 150
 92. Wykonanie wycinki drzew i krzewów dla operacji pn.: ,,Budowa centrum przesiadkowego typu Park&Ride oraz Bike&Ride przy Dworcu PKP w Rudzińcu
  Wyświetleń: 141
 93. Zarządzenie Nr 45/2022 w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na wydzierżawienie nieruchomości rolnych, położonych w miejscowościach Bycina, Łany i Rudziniec
  Wyświetleń: 141
 94. Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 139
 95. Zawiadomienie o LXII Sesji Rady Gminy Rudziniec, która odbędzie się w dniu 20 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 129
 96. Konsultacje społeczne projektu uchwały z dnia 3 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 128
 97. Utwardzenie nawierzchni placu targowego przy ul. Bocznej w Pławniowicach
  Wyświetleń: 126
 98. Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Bycinie przy ul. Zamkowej 18
  Wyświetleń: 125
 99. Konsultacje społeczne projektu uchwały z dnia 18 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 124
 100. Konsultacje społeczne projektu uchwały z dnia 13 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 120
 101. Ulgi, odroczenia, umorzenia, rozłożenia spłaty na raty
  Wyświetleń: 112
 102. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Rudziniec, które odbędzie się w dniu 17 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 111
 103. Zarządzenie nr 246/2022 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 28 lipca 2022r. w sprawie wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w miejscowości Rudziniec przy ulicy Szkolnej
  Wyświetleń: 108
 104. Wstępne konsultacje rynkowe
  Wyświetleń: 106
 105. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 106
 106. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa, które odbędzie się w dniu 10 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 104
 107. Projekt uchwały Rady Gminy Rudziniec w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Rudziniec oraz sezonu kąpielowego w roku 2022
  Wyświetleń: 102
 108. Informacja o wyniku czwartego przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Poniszowicach, przy ul. Gliwickiej 67
  Wyświetleń: 100
 109. Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Bycinie
  Wyświetleń: 98
 110. Zawiadomienie o LXIII Sesji Rady Gminy Rudziniec, która odbędzie się w dniu 10 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 98
 111. Informacja o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości o charakterze nierolniczym, jako grunt zielony, położonej w miejscowości Niewiesze.
  Wyświetleń: 96
 112. Zarządzenie Nr 372/2022 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 27.10.2022r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Rudziniec, położonych w miejscowościach Chechło, Łany, Niewiesze, Rudziniec oraz Rzeczyce.
  Wyświetleń: 92
 113. Podstawowa kwota dotacji na 2022 rok udzielana dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
  Wyświetleń: 90
 114. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Rudziniec, które odbędzie się w dniu 8 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 89
 115. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2021 roku udzielono pomocy publicznej
  Wyświetleń: 87
 116. Zarządzenie nr 10/2022 Dyrektora Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu z dnia 29.04.2022r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 87
 117. Zarządzenie nr 223/2022 w sprawie ogłoszenia piątego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Poniszowicach przy ul. Gliwickiej 67
  Wyświetleń: 87
 118. Oświadczenia majątkowe złożone w 2022 roku
  Wyświetleń: 86
 119. Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Poniszowicach, przy ul. Gliwickiej 67
  Wyświetleń: 85
 120. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zalewni w Gliwicach
  Wyświetleń: 81
 121. Informacja o wynikach pierwszych ustnych przetargów nieograniczonych na wydzierżawienie nieruchomości rolnych położonych w miejscowości Chechło
  Wyświetleń: 77
 122. Konsultacje społeczne projektu uchwały z dnia 22 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 77
 123. Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sprawa nr IFXIII.747.19.2021
  Wyświetleń: 74
 124. Konsultacje społeczne projektów uchwał z dnia 3 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 73
 125. Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXV.7840.7.1.2022
  Wyświetleń: 73
 126. Informacja o realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert – "Turniej półfinałowy o 2 ligę mężczyzn (siatkówka)"
  Wyświetleń: 72
 127. Zarządzenie nr 147/2022 z dnia 31.05.2022r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rudziniec, położonej w miejscowości Niewiesze, przeznaczonej do oddania w dzierżawę jako grunt zielony o charakterze nierolniczym
  Wyświetleń: 71
 128. Petycja w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy
  Wyświetleń: 70
 129. Wstępne konsultacje rynkowe - „Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudnie”
  Wyświetleń: 70
 130. Zarządzenie nr 278/2022 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 30 sierpnia 2022r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Rudziniec, położonych w miejscowości Taciszów, przeznaczonych do oddania w dzierżawę jako ogródek przydomowy
  Wyświetleń: 70
 131. Zawiadomienie o LXVI Sesji Rady Gminy Rudziniec, która odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 70
 132. Zawiadomienie o LXIV Sesji Rady Gminy Rudziniec, która odbędzie się w dniu 10 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 69
 133. Zarządzenie nr 231/2022 w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na wydzierżawienie nieruchomości rolnych, położonych w miejscowości Chechło
  Wyświetleń: 68
 134. Informacja ogólna o ochronie danych osobowych zbieranych przez Urząd Gminy Rudziniec
  Wyświetleń: 67
 135. Zarządzenie nr 177/2022 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości o charakterze nierolniczym, jako grunt zielony, położonej w miejscowości Niewiesze
  Wyświetleń: 66
 136. Informacje o wynikach przetargów
  Wyświetleń: 64
 137. Konkurs ofert na sprzedaż udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej domem jednorodzinnym w Rudzińcu
  Wyświetleń: 64
 138. Zarządzenie nr 194/2022 w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Rudziniec, położonych w miejscowości Chechło, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na cele rolne
  Wyświetleń: 64
 139. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy, które odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 64
 140. Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach
  Wyświetleń: 63
 141. Zarządzenie nr 353/2022 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 13 października 2022r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Rudziniec, położonych w miejscowościach Chechło, Łany, Rudziniec, Rudno oraz Taciszów, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na cele rolne.
  Wyświetleń: 63
 142. Informacja o realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert - Między nami kobietami
  Wyświetleń: 62
 143. Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach
  Wyświetleń: 62
 144. Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Rudziniec w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Rudziniec oraz sezonu kąpielowego w roku 2022
  Wyświetleń: 62
 145. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 62
 146. Zawiadomienie o LXXV Sesji Rady Gminy Rudziniec, która odbędzie się w dniu 29 września 2022 r.
  Wyświetleń: 61
 147. Informacja o realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert - „Siatkówkowe Przedszkolaki 2022”
  Wyświetleń: 59
 148. Zawiadomienie o LXV Sesji Rady Gminy Rudziniec, która odbędzie się w dniu 29 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 59
 149. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa, które odbędzie się w dniu 10 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 57
 150. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Rudziniec, które odbędzie się w dniu 28 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 57
 151. Informacja o realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert „Propagowanie i podtrzymywanie tradycji pożarniczych oraz promocja statutowej działalności jednostki OSP Łany”
  Wyświetleń: 56
 152. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 56
 153. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa, które odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 56
 154. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu, które odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 56
 155. Informacja o realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert „Gminny turniej oldbojów o Puchar Wójta Gminy Rudziniec”
  Wyświetleń: 55
 156. Informacja w sprawie dotacji z budźetu powiatu spółkom wodnym w 2022 roku na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/285/2018 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmienionej Uchwałą Nr XXVI/213/2021 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 25 marca 2021 r. oraz Uchwały Nr XXXIV/271/2021 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 16 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 55
 157. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Rudziniec, które odbędzie się w dniu 8 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 55
 158. Decyzja GL.ZUZ.1.4210.542.2021.LZ
  Wyświetleń: 54
 159. Informacja o zaktualizowanej podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów
  Wyświetleń: 54
 160. Zawiadomienie o LXVIII Sesji Rady Gminy Rudziniec, która odbędzie się w dniu 2 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 54
 161. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Rudziniec, które odbędzie się w dniu 20 października 2022 r.
  Wyświetleń: 53
 162. Zawiadomienie o LXVII Sesji Rady Gminy Rudziniec, która odbędzie się w dniu 19 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 52
 163. Informacja o wyjezdzie dzieci z klasy trzeciej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Pławniowicach na „zielone szkoły”
  Wyświetleń: 51
 164. Zarządzenie nr 343/2022 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 6 października 2022r. w sprawie wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany, położonej w miejscowości Pławniowice, stanowiącej własność Gminy Rudziniec
  Wyświetleń: 51
 165. Zawiadomienie o LXIX Sesji Rady Gminy Rudziniec, która odbędzie się w dniu 23 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 51
 166. Zarządzenie nr 17/2022 Dyrektora Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części z nieruchomości gruntowej o nr 118/6 znajdującej się w Niewieszy z przeznaczeniem pod rekreację
  Wyświetleń: 50
 167. Zarządzenie nr 324/2022 z dnia 27 września 2022 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Rudziniec, położonych w miejscowości Łany, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na cele rolne
  Wyświetleń: 49
 168. Zawiadomienie o LXXVII Sesji Rady Gminy Rudziniec, która odbędzie się w dniu 27 października 2022 r.
  Wyświetleń: 49
 169. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy, które odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 49
 170. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Rudziniec, które odbędzie się w dniu 20 września 2022 r.
  Wyświetleń: 49
 171. Konsultacje społeczne projektu uchwały z dnia 7 lipca 2022 r.
  Wyświetleń: 48
 172. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Rudziniec, które odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 48
 173. Informacja o realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert „Prezentacja gotowości bojowej jednostki OSP Słupsko podczas Festynu Rodzinnego w Słupsku”
  Wyświetleń: 47
 174. Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXV.7840.7.1.2022
  Wyświetleń: 47
 175. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Rudziniec, które odbędzie się w dniu 31 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 47
 176. Informacja o realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert „Piknik rodzinno-sportowy z okazji 75 lat klubu LKS Młodość Rudno”
  Wyświetleń: 46
 177. Informacja o realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert - „Koncert w ramach Pałacowego Lata Muzycznego”
  Wyświetleń: 46
 178. Sprawozdanie z realizacji „Program współpracy Gminy Rudziniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) na rok 2021”
  Wyświetleń: 46
 179. Zawiadomienie o LXXI Sesji Rady Gminy Rudziniec, która odbędzie się w dniu 14 lipca 2022 r.
  Wyświetleń: 45
 180. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy, które odbędzie się w dniu 6 września 2022 r.
  Wyświetleń: 45
 181. Informacja o realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert - „Warsztaty modelarskie Poznaj Modele”
  Wyświetleń: 44
 182. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa, które odbędzie się w dniu 25 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 44
 183. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Rudziniec, które odbędzie się w dniu 21 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 44
 184. Konsultacje społeczne projektu uchwały z dnia 15 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 43
 185. Zawiadomienie o LXXIII Sesji Rady Gminy Rudziniec, która odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2022 r.
  Wyświetleń: 43
 186. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 29 września 2022 r.
  Wyświetleń: 43
 187. Podstawowa kwota dotacji udzielana dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz informacja o wskazniku zwiększjacym
  Wyświetleń: 42
 188. Konsultacje społeczne projektów uchwał z dnia 25 lipca 2022 r.
  Wyświetleń: 41
 189. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2021 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł
  Wyświetleń: 40
 190. Zawiadomienie o LXXII Sesji Rady Gminy Rudziniec, która odbędzie się w dniu 28 lipca 2022 r.
  Wyświetleń: 40
 191. Informacja o realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert „III Festiwal Modelarski Gminy Rudziniec"
  Wyświetleń: 39
 192. Zarządzenie nr 230/2022 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w miejscowości Łany celem utworzenia miejsca postojowego dla przyczep samochodowych
  Wyświetleń: 39
 193. Zarządzenie nr 354/2022 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 13 października 2022r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rudziniec, położonej w miejscowości Łącza przeznaczone do oddania w dzierżawę na nierolnicze związane z wykorzystaniem gruntu drogowego niestanowiącego drogi publicznej.
  Wyświetleń: 39
 194. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 39
 195. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu, które odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2022 r.
  Wyświetleń: 39
 196. Informacja o realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert „Prezentacja gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Rudziniec w ramach Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych”
  Wyświetleń: 38
 197. Informacja o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w Łanach celem utworzenia miejsca postojowego dla przyczep samochodowych
  Wyświetleń: 38
 198. Zarządzenie nr 193/2022 w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Rudziniec, położonych w miejscowości Łany, przeznaczonych do oddania w dzierżawę celem utworzenia miejsca postojowego dla przyczep samochodowych.
  Wyświetleń: 38
 199. Zarządzenie nr 382/2022 z dnia 04.11.2022r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Rudziniec, położonych w miejscowości Łany, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na cele rolne
  Wyświetleń: 38
 200. Zawiadomienie o LXX Sesji Rady Gminy Rudziniec, która odbędzie się w dniu 28 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 38
 201. Zawiadomienie o LXXVI Sesji Rady Gminy Rudziniec, która odbędzie się w dniu 13 października 2022 r.
  Wyświetleń: 38
 202. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Rudziniec, które odbędzie się w dniu 25 października 2022 r.
  Wyświetleń: 38
 203. Konsultacje społeczne projektów uchwał z dnia 27 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 37
 204. Zarządzenie nr 342/2022 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 6 października 2022r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w miejscowości Taciszów, z przeznaczeniem na ogródek przydomowy, stanowiącej własność Gminy Rudziniec
  Wyświetleń: 37
 205. Zawiadomienie o LXXIV Sesji Rady Gminy Rudziniec, która odbędzie się w dniu 20 września 2022 r.
  Wyświetleń: 37
 206. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy, które odbędzie się w dniu 20 października 2022 r.
  Wyświetleń: 37
 207. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa, które odbędzie się w dniu 20 października 2022 r.
  Wyświetleń: 37
 208. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa, które odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2022 r.
  Wyświetleń: 37
 209. Informacja o realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert „Turniej Seniorów w Piłce Nożnej o Puchar Wójta Gminy Rudziniec”
  Wyświetleń: 36
 210. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu, które odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 36
 211. Informacja o realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert „Gminny Turniej Trampkarzy o puchar Wójta Gminy Rudziniec”
  Wyświetleń: 35
 212. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, które odbędzie się w dniu 8 września 2022 r.
  Wyświetleń: 35
 213. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Rudziniec, które odbędzie się w dniu 12 lipca 2022 r.
  Wyświetleń: 35
 214. Informacja o zamiarze zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych
  Wyświetleń: 34
 215. Ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na wydzierżawienie nieruchomości
  Wyświetleń: 34
 216. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 34
 217. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Rudziniec, które odbędzie się w dniu 17 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 34
 218. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Rudziniec, które odbędzie się w dniu 27 września 2022 r.
  Wyświetleń: 33
 219. Obwieszczenie dotyczące wniosku o wydanie postanowienia w sprawie aktualności warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: "Prace na liniach kolejowych nr 153, 199, 681, 682, 872 na odcinku Toszek Północ - Rudziniec Gliwicki - Stare Koźle”, określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 32
 220. Informacja o realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert - „Otwarte Mistrzostwa Śląska w siatkówce plażowej 2022”
  Wyświetleń: 30
 221. Konsultacje społeczne projektów uchwał z dnia 21 października 2022 r.
  Wyświetleń: 29
 222. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Rudziniec, które odbędzie się w dniu 28 lipca 2022 r.
  Wyświetleń: 29
 223. Zarządzenie nr 384/2022 z dnia 04.11.2022r. w sprawie ogłoszenie pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na wydzierżawienie nieruchomości rolnych, położonych w miejscowości Chechło, Rudziniec, Rudno oraz Taciszów
  Wyświetleń: 27
 224. Zarządzenie nr 376/2022 w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rudziniec, położonej w miejscowości Rudziniec przeznaczonej do oddania w dzierżawę jako teren towarzyszący zabudowie mieszkaniowej
  Wyświetleń: 25
 225. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa, które odbędzie się w dniu 27 października 2022 r.
  Wyświetleń: 23
 226. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy, które odbędzie się w dniu 3 listopada 2022 r.
  Wyświetleń: 20
 227. Zarządzenie nr 411/2022 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 25.11.2022r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Rudziniec, położonych w miejscowościach Widów, Taciszów, Słupsko oraz Łany, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na cele rolne
  Wyświetleń: 19
 228. Zawiadomienie o LXXVIII Sesji Rady Gminy Rudziniec, która odbędzie się w dniu 22 listopada 2022 r.
  Wyświetleń: 19
 229. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Rudziniec, które odbędzie się w dniu 17 listopada 2022 r.
  Wyświetleń: 15
 230. Protokół z posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy z dnia 7 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 14
 231. Zarządzenie nr 383/2022 z dnia 04.11.2022r. w sprawie ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w miejscowości Łącza, stanowiącej własność Gminy Rudziniec, na cele nierolnicze związane z wykorzystaniem gruntu drogowego niestanowiącego drogi publicznej
  Wyświetleń: 13
 232. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa, które odbędzie się w dniu 24 listopada 2022 r.
  Wyświetleń: 13
 233. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy, które odbędzie się w dniu 24 listopada 2022 r.
  Wyświetleń: 12
 234. Informacja o realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert - „Finał Współzawodnictwa – Podsumowanie sezonu lotowego 2022 r.”
  Wyświetleń: 11
 235. Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w miejscowości Taciszów z przeznaczeniem na ogródek przydomowy, stanowiącej własność Gminy Rudziniec
  Wyświetleń: 11
 236. Zawiadomienie o LXVII Sesji Rady Gminy Rudziniec, która odbędzie się w dniu 19 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 11
 237. Konsultacje społeczne projektu uchwały z dnia 14 listopada 2022 r.
  Wyświetleń: 10
 238. Konsultacje społeczne projektu uchwały z dnia 15 listopada 2022 r.
  Wyświetleń: 10
 239. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu, które odbędzie się w dniu 24 listopada 2022 r.
  Wyświetleń: 9
 240. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej
  Wyświetleń: 5
 241. Informacja o zaktualizowanej podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów
  Wyświetleń: 4
 242. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 4
 243. Protokół z wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady Gminy z dnia 17 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 2
 244. Zarządzenie nr 426/2022 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 01.12.2022 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rudziniec, położonej w miejscowości Taciszów, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na cele inne niż rolnicze związane z wykorzystaniem gruntu drogowego niestanowiącego drogi publicznej.
  Wyświetleń: 1