Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podatki

PDFUchwała nr LVII/350/2021 Rady Gminy Rudziniec z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok

PDFUchwała nr LVII/351/2021 Rady Gminy Rudziniec z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok

PDFUchwała nr XXXV/465/2013 Rady Gminy Rudziniec z dnia 24 października 2013 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

PDFUchwała nr XXXIX/528/10 Rady Gminy Rudziniec z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie zwolnień w podatku rolnym

Wersja XML